ZenMind

Zenmind är vår naturliga inre förmåga till närvaro, helt utan ansträngning.Vårt sanna jag.  Ett ”jag” som är tillfreds och känner en förnöjsam tillfredställelse av att bara finnas till, utan några yttre betingelser. Med förnöjsamheten kommer kreativitet, medkänsla och omtanke för andra i vår vardag.
Vi har roligt tillsammans oavsett var vi råkar befinna oss i livet. Även i våra mörka stunder kan vi hitta något inom oss som får oss att utvecklas. Livet är intressant att leva.
Vi vänder blicken inåt istället för att hitta yttre förklaringar i omgivningen till vårt sinnestillstånd. En naturlig inre reflektion.

Buddha Shakyamuni påstod aldrig att han hade skapat eller uppfunnit något nytt. Det han blev upplyst om för 2500 år sedan, var livets villkor och hur människan skulle kunna leva ett lyckligare liv. När han talade om det sanna upplysta jaget, något som han kallade buddhanatur, menade han att det var ett uråldrigt ”jag” mycket äldre än hans samtid. Människan började sin utveckling för 5 miljoner år sedan i Afrika. Man vet genom genteknik att hela mänsklighetens genmaterial härstammar från ett hundratal individer bosatta på Afrikas östkust. Den moderna människan är ca 100 000 år gammal. Omvandlar man det i meter blir det en utveckling i 5 meter där den moderna människan, Homo Sapiens, har funnits i en decimeter och varit bofasta i en centimeter alltså 10 000 år. Den sista 0.1 millimetern, alltså hundra år, har människans materiella levnadsvillkor utvecklats extremt.

Vi lever i stadsmetropoler i en vardag omgivna av högteknologi.  Den gamle afrikanen är borta sedan länge, men inte den utveckling som gjorde honom till en framgångsrik överlevare. Människan är en bräcklig varelse på två ben. Vad som gjorde att vi kunde överleva var vår förmåga till samarbete. I vår hjärna finns fortfarande spåren kvar av den gamle afrikanens levnadssätt.

Det sympatiska nervsystemet aktiveras vid olika grader av hotbilder och det parasympatiska nervsystemet aktiveras när vi är trygga.  Vår sinnesro pendlar mellan hur aktiva dessa system är. Våra beteenden och tankesätt är även de relaterade till dessa två system. Detta är grunden för hur vi hanterar yttre stress i vår omgivning och den inre stressen som bygger på vår självkännedom. I zenmind lär man sig förstå hur dessa system verkar och använder övningar som kan få dem att bli mer balanserade och även mindre aktiva.

Det parasympatiska systemet är aktivt och vårt lustcenter i hjärnan duschas med hormonet dopamin när vi;

 • Känner grupptillhörighet
 • Bidrar till gruppens överlevnad.
 • Hjälper en gruppmedlem.
 • Hjälper en icke medlem.
 • Samarbetar.
 • Kommunicerar.
 • Känner delaktighet.
 • Kroppskontakt.
 • Sociala aktiviteter, dansa, sjunga tillsammans.
 • Är i balans i vårt inre.
 • är själv-empatiska.

Det som Buddha Shakyamuni lämnade efter sig var olika instruktioner för att nå tillbaka till vårt ursprungliga jag. För att kunna göra det behöver vi förstå, och sedan bryta de beteenden och känslomässiga mönster som vi bär med oss i livet. Under de senaste 10 000 åren har vi låtit materiellt ägande forma vår självbild och sociala strukturer. Buddha Shakyamuni fann en metod för att nå bortom vårt ego och finna det rofyllda jaget, en balans i vårt inre, vår buddhanatur.

Meditation

Meditation gör det möjligt för oss att förstå de känslomässiga mönster som kontrollerar oss. Meditation sänker stresshormoner som kortisol och kortison. Dessutom får meditationen oss att lämna vår ”reptilhjärna” som är inställd på försvar och flykt och bli medveten om den främre hjärnloben där vi är kreativa, lekfulla, empatiska och känner tillhörighet.
Genom meditation, andningsövningar och kroppsmedvetenhet blir vår kropp utan att vi anstränger oss naturligt avslappnad, blodcirkulationen ökar och tankarna blir klarare. Med enkla tekniker kan vi genom regelbundet övande hitta tillbaka till oss själva. En naturlig klarsynthet infinner sig och problemen i vår vardag irriterar oss inte. Vi hittar en ny attityd att möta vardagen. Vi blir mer altruistiska i våra handlingar vilket förändrar våra beteendemönster och vår livsglädje eller livsenergi kommer till uttryck. Vi känner en varaktig tillfredställelse i vårt inre. Det yttre stör oss inte längre i vårt inre.  Vi är tillbaka i vårt ursprungliga sinne – Zenmind.

Metoden innehåller

zenmeditation (sittande i stillhet)

kinhin (gåendemeditation, långsam+snabb)

andningsövningar (qi gong och tai chi)

kroppskännedomsövningar (guidad meditation)

do in (shiatsu övning)

själv-empati övningar

Närvaroövningar

stressreduceringsövningar