ZenMind

Behandlingar

Hakan-friedel-behandling

Zenmind behandling

Zenmind  behandlingsform är något som jag utvecklat under mina trettio år som terapeut och bygger på lika delar svensk massage, shiatsu och seitai. Det vill säga: genom en specialkomponerad massageform mjukar jag upp muskelstelheter, frilägger blockerade energiflöden och tydliggör eventuella fysiska/psykiska skeenden.

Zenmind behandling bygger genomgående på att hitta relationen mellan yttre och inre stress, kroppshållning och rörelseförmåga. Bakom varje muskelspänning i kroppen finns det ett känslomässigt uttryck som kan vara aktivt eller passivt. Ibland är samtalet av stor vikt. Annars kan tystnaden vara viktigare, att få vila med sin känsla och upplevelse utan att störa den med talet.

Det liv vi har levt och lever speglar sig i våra kroppar. Händelser från vår barndom kan manifestera sig som destruktiva beteenden i våra vuxna liv. Behandlingsformen är individuell och anpassas efter personliga behov.

Till bokning

Kommentera